طیف گسترده محصولات فشار ضعیف MGD تمام تجهیزات مورد نیاز برای حفاظت از تجهیزات صنعتی شامل موتورهای الکتریکی ، ترانسفورماتورها تابلوهای توزیع فرعی و تجهیزات الکترونیکی را شامل می شود. 

فیدر موتوری یک