بر اساس منویات مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی، در جهت رفع موانع تولید و تدابیر کلان ابلاغی در ارتبـاط بـا توسعه موسع کشور، اقداماتی از جمله تثبیت و تقویت نهادهای  تجاری، بسترسازی برای اقتصـاد دانش بنیـان به جـای اقتصـاد نفتی، ایجـاد و تقـویت زیرساخت های تولید ملی، استفاده بهینه و تکیه بر منابع انسانی جوان و مستعد و تحصیـل کـرده و دانشمنـدان و متخصصین کشور در رشـد و ارتقاء صنایع و حل معضلات و مشکلات عدیده جامعه، استفاده حداکثری و حساب شده از ظرفیت ها، منابع داخلی و سرمایه گذاری های خـارجی متناسب با مصالح و منــافع ملی بسیـــار ضـــروری و حیـاتــی می نمـــاید.

شرکت مهام گستردنا، با باور عمیق به مشارکت در توسعه حقیقی کشــور، مأموریت و بـرنامه های خــود را در راستای استفاده از توان علمی دانشگاهی و متخصصین داخلی و ایجاد اشتغال مبتنی بر شرکت های نوپا و دانش محور و شبکه سازی آنها و استفاده از ظرفیت ها و سرمایه گذاری های خارجی از طریق انتقال تکنولوژی و مشارکت در ایجاد زیر سـاخت های تـولید و نیــز تأمین کالا با فناوری های بالا و با کیفیت مطلوب قرار داده است. با توجه به همراهی شفاف و انسان دوستانه کشور چین با ایران در شرایط مختلف سخت و بحرانی ناشی از تحریم های ظالمانه، شرکت مهــام گستر دنا بــا رویکرد کمک به ارتقاء فناوری در صنایع کشور و توجه به حفظ و فزونی همه جانبه ی منافع ملی نمایندگی شرکت‌های بزرگ و طـراز اول متعدد چینـی را در اختیار گرفته است؛ که بر اساس شواهد و مستندات مطمئن و شفاف همگی آنهــا از جــایگاه بسیــار بالایی از نظــر سطح فنــاوری و کیفیت محصولات تولیدی برخوردار بوده و با عموم کشورهای صنعتی دنیا سالیان متمادی تعاملات و همکاری مستقیم و پـایدار دارند. محصــولات تولیدی این شرکت ها مستقیما در توسعه و ارتقاء صنایع پــایه کشــور از جمله صنعت نفت، آب و بــرق مــورد استفاده قـــرار می گیـــرند.

شرکت مهام گستردنا، با تمام تـوان و ظــرفیت و سرمــایه، حامی و پشتیبان شرکت های خصوصی و فعالان در این زمینه است و با گذشت زمان و با اقدامات مختلف آن را اثبات خواهد نمود. امیــد است که این فرصت در اختیار این شرکت قرار داده شود. از سوی دیگر، مجموعه مدیریت این شرکت بر انتقال تکنولوژی و تأمین کالا با فناوری های نو و کیفیت بالا و خصوصا قیمت مناسب (در مقام مقایسه با سایر تولیدکنندگان و نمایندگان شرکت های خارجی) در راستـای تأمین منافع داخلی تأکید دارد. شرکت مهام گستر دنا از اینکه تولیدکنندگان خارجی و یا شرکای آنهـا، بسته به شـرایط مختلف سیــاسی از جمله تحریم ها، نتوانند در تأمین کالای مناسب برای تولیدکنندگان و صنایع داخلی دولتی و بخش خصوصی شرایط ماندگار ایجاد کنند به شدت نگران بوده و از هیچ کوششی برای رفع این معضل دریغ نخواهد کرد. این مجموعه از تولید داخلی حمایت نموده و زمینـه های اثر گذار، تقویت و توسعه تولید داخلی را با تکیه بر ظرفیت ها و منابع داخلی و استفاده از سرمایه و امکـانات شرکـای خــارجی خود، با استمداد از خدای تبارک و تعالی فراهم خواهد نمود.