کنتاکت کمکی سری CA1S در کنار کنتاکتور نصب می شود و دارای دو کنتاکت ( یک باز و یک بسته ) می باشد.