کلیدهای سری UEBLM-63 کلیدهای مینیاتوری با حفاظت در مقابل جریان نشتی یا کلیدهای محافظ جان ترکیبی هستند. این کلید در سیستمهای جریان متناوب 50 و 60 هرتز با ولتاژ نامی 230/400 ولت با حداکثر جریان نامی 63 آمپر مورد استفاده قرار می گیرند. این کلید قابلیت حفاظت از تجهیزات ، ساختمان و افراد را در مقابل اضافه بار ، اتصال کوتاه و جریان نشتی دارد. از این کلید در مدارهایی که به ندرت نیاز به قطع و وصل دارند نیز می توان به منظور کلید قطع و وصل دستی استفاده کرد.

این کلید مطابق استاندارد IEC 61009-1 ساخته شده است و دارای قدرت قطع 6000 آمپر است.

این کلید در انواع یک فاز و نول و سه فاز و نول با حد اکثر جریان نامی 63 آمپر، با مشخصه قطع نوع B و C و با حساسیت های  30 ، 100 یا 300 میلی آمپر نسبت به جریان نشتی متناوب تولید می شود.