امروزه بخش عظیمی از انرژی الکتریکی در شهرها در خدمت مجتمعهای مسکونی بزرگ و کوچک می باشد. طیف وسیع محصولات تولیدی MGD بطور کامل جوابگوی نیازهای این بخش می باشد. بخصوص کلیدهای مینیاتوری هوشمند و نیز کلیدهای اتوماتیک کمپکت هوشمند MGD با قابلیت انتقال اطلاعات به صورت WIFI متناسب با رشد تکنولوژی برای ساختمانهای مسکونی هوشمند طراحی و ساخته شده اند.

 هوشمند