تجهیزات فشار ضعیف MGD در سیستمهای تولید و توزیع انرژی برق مورد استفاده وسیعی دارند. کلیدهای فشار ضعیف قابل بهره برداری در دماهای پایین گزینه ای مناسب برای استفاده در توربینهای بادی و مزرعه های باد می باشد. کلیدهای اتوماتیک کمپکت  که قابلیت قطع جریانهای مستقیم را دارند برای استفاده در نیروگاه های فوتو ولتائیک خورشیدی بسیار مناسب می باشند. کلید های اتوماتیک هوایی 6300 آمپر MGD برای مصارف نیروگاهی طراحی و ساخته شده است. مزیتهای متنوع تجهیزات فشار ضعیف MGD راه حل های منحصر به فردی را در بخش تولید انرژی های نو  و تجدید پذیر ارائه می نماید.  

خورشیدی